top of page

Polityka Prywatności

Polityka prywatności agencji kreatywnej GO Creative

Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2023

Wstęp

W GO Creative zależy nam na ochronie Twojej prywatności i bezpieczeństwie danych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i użytkowników naszych usług zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

W ramach naszej agencji reklamowej GO Creative możemy zbierać różnego rodzaju dane osobowe od naszych klientów, potencjalnych klientów oraz użytkowników naszych usług. Obejmuje to m.in.:

a) Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko itp.;

b) Dane dotyczące firmy, np. nazwa, NIP, REGON, branża;

c) Dane związane z projektem reklamowym lub kampanią, które nam dostarczasz w związku z naszymi usługami;

d) Dane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych lub aplikacji, w tym dane z plików cookie i podobnych technologii.

2. Cel gromadzenia danych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu:

a) Świadczenia naszych usług reklamowych, w tym realizacji kampanii reklamowych, tworzenia projektów reklamowych i doradztwa marketingowego;

b) Obsługi klienta, w tym odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby i reklamacje;

c) Wypełnienia obowiązków prawnych, takich jak przechowywanie dokumentacji finansowej;

d) Marketingu bezpośredniego, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie;

b) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas, np. w zakresie przechowywania danych finansowych;

c) Nasz uzasadniony interes, na przykład w celu świadczenia lepszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy naszych usług;

d) Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. Udostępnianie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, które zamówiłeś lub wyraziłeś na to zgodę. Może to obejmować partnerów technologicznych, dostawców usług płatności, dostawców usług hostingowych, a także firmy świadczące nam wsparcie marketingowe.

5. Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że wymaga tego prawo lub zachodzi inny uzasadniony interes.

6. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

Masz prawo do:

a) Dostępu do swoich danych osobowych;

b) Poprawiania swoich danych osobowych;

c) Usunięcia swoich danych osobowych;

d) Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) Przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora;

f) Wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie oparte jest na tej podstawie;

g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Zabezpieczenia danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że nasze procedury ochrony danych są zgodne z obowiązującym prawem.

8. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chciałbyś skorzystać z którychś z praw dotyczących Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem gocreative.kontakt@gmail.com.

Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ może ona być okresowo aktualizowana w związku z rozwojem naszych usług lub zmianami w przepisach prawa.

~Zarząd GO CREATIVE Agency

bottom of page